Parker Condition Monitoring

Met de Parker Condition Monitoring kan uw olie u niets meer verbergen!

Voor OEM en eindgebruikers is deze technologie een grote stap voorwaarts om de toestand van het hydraulisch systeem te analyseren en van hieruit verder te anticiperen.

Parker Condition Monitoring biedt een uitgebreide reeks van technische oplossingen die toelaten om in een vroeg stadium het verouderen van olie, lekkage van dichtingen, watergehalte in olie of het reinheidsniveau te bepalen. Een reeks producten die zich verder heeft uitgebreid in 2012 dankzij de overname van Kittiwake.

Met meer dan 60 jaar ervaring in filtratie en Conditioning Monitoring controle, maakt Parker deze alomvattende benadering mogelijk door een breed assortiment van producten te commercialiseren via zijn wereldnetwerk. Productspecialisten en ingenieurs zijn beschikbaar om engineering of on-site service support aan te bieden met als doel een verbeterde systeemproductiviteit en rentabiliteit te garanderen.

Vandaag zien we nog steeds dat meer dan 80% van de storingen bij hydraulische- en smeringsystemen toe te schrijven zijn aan vervuiling. De mogelijkheden die Parker biedt, gaan verder dan de bescherming van de individuele componenten en de volledige systeem analyse. Parker focust ook op de ecologische impact van de werkomgeving en werkt aan specifieke eisen die de beschikbaarheid en productiviteit van de machine ten goede komen.

Als erkend CONDITION MONITOR CENTER van Parker kunnen wij u de beste service en ondersteuning bieden voor dit gamma van Parker producten.

Vraag ons om advies en demonstratie van de Parker Kittiwake producten.

design : Soete